مهم ترین نکات پیشگیری از سرقت خودرو

مهم ترین نکات پیشگیری از سرقت خودرو

۱۳ تیر ۱۳۹۵

۱۸
سرقت خودرو در کشور یکی از موضوعاتی است که در صفحه حوادث رسانه‌ها همواره مطرح است و به یکی از دغدغه‌های همیشگی مالکان خودروها بدل شده است، با آغاز تعطیلات تابستانی و افزایش چشمگیر سفرهای خانوادگی در این فصل آمار سرقت خودروها تغییر خواهد کرد.