معلولی که موفق ترین چهره ی علم فیزیک و کیهان شناسی شد!

معلولی که موفق ترین چهره ی علم فیزیک و کیهان شناسی شد!

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۱۵
یک جمله معروف وجود دارد که می گوید: «معلولیت ناتوانی نیست بلکه محدودیت است. » شاید این جمله برای شما کلیشه ای به نظر برسد اما انسان هایی در دنیا وجود دارند که توانسته اند با فائق شدن بر محدودیت های خود به موفقیت های چشمگیر دست یابند که در حالت عادی هم تصویر دستیابی به آنها مشکل است!