آشنایی با اسپیلبرگ و حرکت به سمت موفقیت در سینما

آشنایی با اسپیلبرگ و حرکت به سمت موفقیت در سینما

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۹
یکی از بهترین رویدادهای زندگی یک فرد مستعد در هالیوود، برخورد نزدیک با استیون اسپیلبرگ است. جی. جی آبرامز، کریستین بیل و حتی کاتلین کندی همگی راه خود به سوی موفقیت را از برخورد با اسپیلبرگ آغاز کرده‌اند.