معرفی خیابان های رنگارنگ و رنگین کمانی دنیا

معرفی خیابان های رنگارنگ و رنگین کمانی دنیا

۱۲ مهر ۱۳۹۵

۱۲
همه جای دنیا ساختمان های دلگیر و آسمان خراش های کسل کننده وجود دارد. تقریبا همه جا کمبود رنگ در زندگی احساس می شود. اما در میان تمام این یکنواختی ها در برخی کشورها خیابان های رنگارنگی مانند رنگین کمان و پر از حس زندگی وجود دارد.
انواع  خیابان های  جالب جهان!!

انواع خیابان های جالب جهان!!

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۸
رانندگی در کوتاه‌ترین یا طولانی‌ترین جاده‌ها لذت خاص خود را دارد، به خصوص در باریک‌ترین و عریض‌ترین خیابان‌های جهان