ایستگاه‌های متروی باورنکردنی!

ایستگاه‌های متروی باورنکردنی!

۰۵ خرداد ۱۳۹۵

۴۶
ایستگاه مترو یادآور شلوغی، ازدحام و سردرگمی برای سوار شدن به خط متروی مورد نظر است، ولی ایستگاه‌های مترو در برخی از شهرهای جهان دنیای جدیدی را به شهروندان و گردشگران عرضه کرده‌اند.