آداب و رسوم جالب ازدواج در سودان

آداب و رسوم جالب ازدواج در سودان

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۱۰
مراسم ازدواج در سودان دارای آداب و رسوم سنتی خاص به خود است که برخی از این رسوم با گذشت زمان، جهانی شدن، توسعه تکنولوژی و پیشرفت‌های علمی تحت تاثیر قرار گرفته و یا از بین رفته است اما این رسوم همچنان در روستاها و شهرستان ها کماکان پابرجاست و هنوز جایگاه خود را از دست نداده است.