تفاوت سرورها و ابررایانه ها در چیست؟

تفاوت سرورها و ابررایانه ها در چیست؟

۲۹ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
تا به حال فکر کرده اید که تفاوت ابررایانه و سرور چیست؟ در نگاه اول هر دو رایانه های غول پیکری هستند که توانایی ذخیره کردن حجم عظیمی از داده ها و انجام میلیاردها محاسبه را در کسری از ثانیه دارند اما این تصویر چندان درست نیست.