جدیدترین و بلندترین آسمان خراش سوئد

جدیدترین و بلندترین آسمان خراش سوئد

۱۲ خرداد ۱۳۹۵

۴۳
بلندترین آسمان خراش چوبی در شهر استکهلم سوئد ساخته خواهد شد. اگر رویکرد مینیمالیستی آکیا در تجهیز خانه برای شما رضایت بخش نیست، پس احتمالا عاشق جدیدترین و بلندترین آسمان خراش سوئد خواهید شد.