سیدنی یکی از زیبا ترین شهرهای دنیا

سیدنی یکی از زیبا ترین شهرهای دنیا

۲۲ بهمن ۱۳۹۴

۸۸
سیدنی بزرگترین شهر استرالیا می باشد. این شهر محلی است که اولین گروه مهاجرین بریتانیایی در آن ساکن شدند و توسط فرمانده ی این گروه، آرتور فیلیپ، این شهر را رسما در سال 1788 تاسیس نمودند.