واکنش به مصاحبه سید ضیاء الدین دری

واکنش به مصاحبه سید ضیاء الدین دری

۰۸ تیر ۱۳۹۵

۲۱
با انتشار متن مصاحبه سید ضیاء الدین دری درباره فیلم عبدالرضا کاهانی و اصغر فرهادی, واکنش های متفاوتی نسبت به این مصاحبه صورت گرفته و منجر به واکنش سید ضیاء الدین دری شده است.