رهبر طالبان چگونه کشته شد؟

رهبر طالبان چگونه کشته شد؟

۲۵ خرداد ۱۳۹۵

۳۴
تنها چند ساعت بعد از فوت ملا عمر، طالبان جلسه ای تشکیل دادند و ملا منصور را به عنوان رهبر جدیدشان انتخاب کردند اما به نظر می رسید انتصاب او نشان دهنده یک شکاف میان رهبران این گروه باشد.