تخت فولاد اصفهان؛ یکی از با ارزش‌ترین قبرستان‌های جهان اسلام

تخت فولاد اصفهان؛ یکی از با ارزش‌ترین قبرستان‌های جهان اسلام

۱۴ خرداد ۱۳۹۵

۲۲
تخت فولاد اصفهان، یکی از با ارزش‌ترین قبرستان‌های جهان اسلام در استان اصفهان به شمار می‌آید که بناهای متعددی به نام تکیه در آن ساخته شده است. بناهایی که اغلب از یک قبر در میان صحن و اتاقک‌هایی (حجره) در پیرامون آن تشکیل شده‌‌اند. به دلیل اهمیت این عمارت تاریخی، در این مقاله به بررسی تاریخچه، معماری و کاربری تکایای آن در دو دوره‌ی صفوی و قاجاریه پرداخته شده است.