«2 The Conjuring»، ترسی ناب را به نمایش می گذارد

«2 The Conjuring»، ترسی ناب را به نمایش می گذارد

۲۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۶
از همان روز نخست که ساخت یک قسمت دنباله ای بر فیلم «The Conjuring» محرز و این کار وارد مرحله اجرایی شد این اطمینان حس می شد که این اقدام جواب خواهد داد و یک بار دیگر براساس شاخصه های گمان و تردید و مبتنی بر برخورد مستقیم با اشباح و شیاطین در گیشه ها موفق عمل خواهد کرد و سنت ساختن فیلم های کم هزینه ترسناک صاحب قوت و پایه محکمتری خواهد شد و دنیا به سازندگان یکی از موفق ترین فیلم های ترسناک تابستان امسال ابراز ارادت خواهد کرد.