محمدعلی سپانلو معروف به «شاعر تهران»

محمدعلی سپانلو معروف به «شاعر تهران»

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۵
محمدعلی سپانلو که به «شاعر تهران» معروف است و حافظه تاریخی خوبی از ادبیات معاصر داشت شامگاه 21 اردیبهشت‌ماه شعر پایانی زندگی را سرود.