آیا فیلم خانه دختر اکران می شود؟

آیا فیلم خانه دختر اکران می شود؟

۲۱ مرداد ۱۳۹۵

۱۵
تهیه کننده فیلم جنجالی و پرحاشیه خانه دختر اصلاحاتی برروی فیلم صورت داده و قصد دارد برای دریافت مجوز نمایش اقدام کند.