چرا دهه شصتی ها دیر تشکیل خانواده می دهند؟

چرا دهه شصتی ها دیر تشکیل خانواده می دهند؟

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
یکی از نسلهایی که حرف و نقل در مورد آنها بسیار است، دهه شصتی ها هستند. نسلی که با فاصله ای کوتاه از انقلاب پا به عرصه وجود گذاشتند، جنگ را تجربه کردند، پناهگاهها را لمس کردند و.. و با مشکلات متعدد اقتصادی والدین خود و دولتمردان دست و پنجه نرم کردند و به همین ترتیب در تمام دوره های زندگی خود تجربه های متعدد و دشواری را پشت سر گذاردند.