سکان بریتانیا در دستان ترزا می

سکان بریتانیا در دستان ترزا می

۱۲ مرداد ۱۳۹۵

۱۸
با استعفای دیوید کامرون از مقام نخست‌وزیری انگلستان بعد از مشخص شدن نتیجه رفراندوم خروج از اتحادیه، ترزا می، ساکن جدید خانه شماره 10 خیابان داونینگ شد.