قلیان، نسبت به سیگار، سمیت کمتری ندارد

قلیان، نسبت به سیگار، سمیت کمتری ندارد

۰۷ خرداد ۱۳۹۵

۶۸
قلیان، یک لوله‌ی آب با یک محفظه‌ی دود، یک کاسه، یک لوله و یک شیلنگ است. تنباکو گرم می‌شود، دود از میان آب عبور کرده و سپس از طریق یک شیلنگ پلاستیکی به داخل یک دهانگیر کشیده می‌شود.