تام هاردی: بازی در نقش آدم بدها، امن‌ترین راه برای ورود به جهان فانتزی است

تام هاردی: بازی در نقش آدم بدها، امن‌ترین راه برای ورود به جهان فانتزی است

۰۵ مرداد ۱۳۹۵

۲۶
بازی در نقش آدم بدها، امن‌ترین راه برای ورود به جهان فانتزی است. من شیفته آدمی هستم که می‌گوید من دنیا را عوض می‌کنم تا نیازهایم را برآورده کند. به جای این که بگوید می‌خواهم خودم را عوض کنم تا بیش‌تر و بهتر در جامعه پذیرفته شوم.