واسطه گری در دنیای وب

واسطه گری در دنیای وب

۲۹ دی ۱۳۹۴

۶۴
دلالی و واسطه گری از آن شغل های پر درآمدی است که این روزها با نام های جدیدی چون بیزینس در تمام جهان رواج یافته است. کشور ما هم متاسفانه از این رویه پیروی کرده واز بازار مسکن و ملک گرفته تا میوه و تره بار از دست واسطه ها در امان نیستند.