آشنایی با برخی لباس‌های سنتی زنان ایرانی

آشنایی با برخی لباس‌های سنتی زنان ایرانی

۰۱ مرداد ۱۳۹۵

۳۸
لباس‌ها تابلوی فرهنگی مردم خود هستند. تنوع قومیت‌ها در ایران به تنوع پوشش‌ها منجر شده و باعث شده هر تکه از ایران به رنگی دربیاید. در این گزارش با برخی پوشش‌های زنان ایرانی آشنا شوید.