محمد قاضی، پدر تحول نوین ترجمه در ایران

محمد قاضی، پدر تحول نوین ترجمه در ایران

۱۸ مرداد ۱۳۹۵

۲۱
ما نسبت به مفاخر فرهنگی مان کم توجه ایم. کافی است نام «محمد قاضی» را در گوگل جستجو کنید. اگر نمی دانستید که او اولین مترجم «شازده کوچولو» بود، «قاضی» بود که دن کیشوت، زوربای یونانی، نان و شراب و... را به ما معرفی کرد.