رازهایی از علم فیزیک که حل نشده ماند!

رازهایی از علم فیزیک که حل نشده ماند!

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
همواره در طول تاریخ، کشف رازهای بزرگ با چالش‌های بزرگ همراه بوده است. ما بیشتر پاسخهایمان را نسبت به اسرار این جهان یافته‌ایم؛ از علت افتادن سیب گرفته تا قرارگیری سیارات در مدار خورشید و همچنین آبی بودن رنگ آسمان. مکانیک کوانتوم و تئوری نسبیت اینشتین دیدگاه ما را نسبیت به جهان دگرگون کرد و فیزیک را دستخوش تغییرات بزرگی کرد.
آیا واقعیت جهان فقط درون ذهن ماست؟

آیا واقعیت جهان فقط درون ذهن ماست؟

۲۵ شهریور ۱۳۹۵

۱۱
حواس انسانی مانند خطای‌دید، می‌توانند دچار خطا شوند. آن چه که ما درک می‌کنیم توسط مغز ما فیلتر و پردازش می‌شود تا چشم‌اندازی مناسب از دنیا را شکل دهد. معمولا، این فیلتر شدن به انسان‌ها اجازه می‌دهد اطلاعات مهم را از رگبار اطلاعاتی که در هر لحظه از محیط اطراف دریافت می‌کند، جدا کند.
جهان هستی از چه ماده ای ساخته شده است؟

جهان هستی از چه ماده ای ساخته شده است؟

۰۹ تیر ۱۳۹۵

۲۹
گفته می‌شود که بخش زیادی از قسمت مادی و غیر انرژیک جهان هستی از ماده‌ی تاریک ساخته شده است. ماده‌ی تاریک شاید رازآلودترین چالش پیش روی فیزیک‌دانان در 100 سال اخیر بوده است.