صداپیشگان برترین فیلم های2016

صداپیشگان برترین فیلم های2016

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۳۹
کتاب جنگل تعدادی شخصیت کلیدی دارد که همه شان حول محور شخصیت اصلی یعنی موگلی نقششان را ایفا می کنند. هرکدام رابطه خاصی با بچه آدم قصه دارند و قصد و نیتشان در ارتباط با او متفاوت است.