آشنایی با مرگبارترین سلاح های دنیا

آشنایی با مرگبارترین سلاح های دنیا

۲۶ شهریور ۱۳۹۵

۱۲
اسلحه برای نخستین بار در چین ساخته شد و در قرن 12 میلادی در آسیا رواج پیدا کرد و بعدا در قرن 13 میلادی به اروپا نیز گسترش پیدا کرد. به مرور زمان و با پیشرفت تکنولوژی، ابزارهای پیشرفته‌ای همچون تانک، مسلسل و... ساخته شد.