عواملی که موجب  می شوند جوانان در مورد ازدواج دچار شک و دودلی شوند

عواملی که موجب می شوند جوانان در مورد ازدواج دچار شک و دودلی شوند

۳۰ خرداد ۱۳۹۵

۱۷
همه افراد به طور طبیعی در مراحلی از زندگی‌شان به جایی می‌رسند که نیاز به تشکیل زندگی مشترک را احساس و آمادگی این کار را پیدا می کنند، ولی عواملی موجب می شود که باوجود نیاز و آمادگی‌شان، دچار شک، ترس و دودلی شوند و از ازدواج اجتناب کنند یا در مراحل بعد، از ازدواج پشیمان شوند.
زندگی مجردی و تنهایی جوانان

زندگی مجردی و تنهایی جوانان

۰۲ خرداد ۱۳۹۵

۴۷
زندگی مجردی و تنهایی جوانان نیز یکی از این پدیده هاست که جای بحث زیادی دارد چرا که این موضوع هنوز در میان قشر سنتی جامعه ایران کاملا پذیرفته نشده اما در شهرهای بزرگ کمی عادی تر است.
چرا گاهی پسران پیش از ازدواج جا می زنند؟

چرا گاهی پسران پیش از ازدواج جا می زنند؟

۰۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۳
جوانانی که تصمیم به ازدواج می گیرند و دختر مورد علاقه ی خود را می یابند به خانواده اطلاع می دهند، نظر موافق آنها را جلب می کنند و با کسب اجازه آنها قرار خواستگاری می گذارند اما ناگهان بعد از خواستگاری یا حتی تعیین مهریه و جدی تر شدن رابطه و نزدیک تر شدن به پذیرش مسئولیت و پشت سرگذاشتن تجرد دچار سستی در تصمیم و عقب نشینی از خواست خود می شوند.
جوانان، با مخالفت شدید والدین چه کنند؟

جوانان، با مخالفت شدید والدین چه کنند؟

۱۴ بهمن ۱۳۹۴

۵۴
ازدواج به معنای وصلت دو جوان نیست بلکه وصلت دو خانواده مطرح است و چه بسا والدین نقش بسزا و مبرهنی در سازگاری و سعادت زندگی مشترک زوجین دارند. جلب رضایت والدین از مهمترین شروط لازم برای شروع زندگی مشترک محسوب می شود.