برخی از طراحی های نوآورانه و خلاق زاها حدید

برخی از طراحی های نوآورانه و خلاق زاها حدید

۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۵

۱۶۶
زاها حدید معمار برجسته ی عراقی_ بریتانیایی بود. او اولین بانو و در واقع اولین مسلمانی بود که موفق به دریافت جایزه ی معماری pritzker در سال 2004 شد. وی در سال 2010 و 2011 جایزه ی معماری strilling را دریافت کرد. در سال 2012 و در سل 2015 زاها حدید اولین بانویی بود که مدال طلایی RIBA را دریافت کرد. طراحی های وی از حرکت و جریان برخوردار هستند و با همین ریتم نظم منحصر به فردی را در کارهایشان ایجاد کرده اند.