دنیای مادر بودن ژاله صامتی

دنیای مادر بودن ژاله صامتی

۰۷ خرداد ۱۳۹۵

۴۴
دنیای مادران و دختران دنیایی زنانه، لطیف و زیباست. بخصوص اگر مادرها به نحوی با فرزندشان رفتار کنند که حس دوستانه‌ای هم در این میان شکل بگیرد. همه دخترها به مادران‌شان وابسته هستند و همه مادران از اینکه در کنار دختران خود وقت بگذرانند لذت می‌برند.