خداحافظی زلاتان ابراهیموویچ از تیم ملی سوئد

خداحافظی زلاتان ابراهیموویچ از تیم ملی سوئد

۱۹ تیر ۱۳۹۵

۳۸
خودش ادعا می کرد و همه جا گفته بود که افسانه ای ترین بازیکن فوتبال سوئد است. نمی دانیم او واقعا افسانه بود یا تلألوی همیشگی اما چیزی که می دانیم این است که زرد سوئد با خداحافظی او کم عمق و کم عمق تر میشود.