معرفی بهترین فیلم های دنباله‌ دار تاریخ سینما

معرفی بهترین فیلم های دنباله‌ دار تاریخ سینما

۱۹ تیر ۱۳۹۵

۲۴
از جمله عواملی که انتخاب این لیست را مشکل می‌ساخت، بعضی قسمت دوم‌ها بودند که خود اثری مستقل به حساب می‌آمدند و نمی‌شد آنها را ادامه یا قسمت دوم به حساب آورد به عنوان مثال شاهکار بی‌نظیر «سکوت بره‌ها» که از لحاظ تکنیکی، بسیاری آن را قسمت دوم به حساب نمی‌آورند.