درباره شیوه نوازندگی جلیل شهناز

درباره شیوه نوازندگی جلیل شهناز

۲۹ خرداد ۱۳۹۵

۳۳
چهارشنبه، 27 خرداد ماه مصادف بود با دومین سالروز درگذشت استاد فقید «جلیل شهناز» شهنواز تار ایران که 27 خردادماه 1392 چشم از جهان فروبست.