آنچه که باید در مورد کولین بدانید

۰۶ مرداد ۱۳۹۵

۲۶

از کولین چه می‌دانید؟ کولین در بسیاری از عملکردهای مهم بدن نقش دارد. بنابراین کمبود آن باعث بروز علائمی می‌شود. در این مقاله بیشتر با این ماده آشنا می‌شوید.

آنچه که باید در مورد کولین بدانید

کولین و ترکیبات مشتق از آن در بسیاری از عملکردهای بیولوژیک نقش دارند. کولین در سنتز فسفولیپیدهای خاصی از متیل فسفاتیدیل کولین و اسفنگوملین مورد استفاده قرار می‌گیرد لازم به ذکر است که فسفولیپیدهای فوق از اجزای اصلی غشاء سلولی هستند.

95 درصد فسفو کولین بافت‌ها صرف ساخت فسفاتیدیل‌کولین می‌شود البته فسفاتیدیل کولین از طریق کولین رژیمی و از طریق سایر مسیرهای بیولوژیک نیز تولید می‌شود.

اسفنگومیلین در غشاء‌سلول‌ها یافت شده و در میلینیه شدن سلول‌های عصبی نقش دارد.

کولین در انتقال سیگنالهای سلولی نیز موثر است به نحوی که به همراه سایر ترکیبات پیش‌ساز مولکولهای پیام بر داخل سلولی، دی آسیل گلیسرول‌ها و سرامید است از دیگر مشتقات کولین که انتقال پیام سلولی را عهده‌دار هستند می‌توان به فاکتور فعال کننده پلاکت‌ها و اسفنگوفسفوکولین اشاره کرد.

کولین پیش‌ساز استیل کولین یکی از مهمترین نورو ترانسمیترهایی است که توسط نورونهای کولینرژیک سنتز می‌شود که درکنترل ماهیچه‌ها، ریتم سیرکادین، حافظه و بسیاری از عملکردهای عصبی موثر است.

همانطور که چربی و کلسترول رژیم غذایی از طریق شیلومیکرونها به کبد منتقل می‌شود، از سوی دیگر در کبد چربی و کلسترول از طریق VLDL‌ها برای انتقال به جریان خون و سپس انتقال به بافت‌های غیر کبدی آماده می‌شوند.

ذرات VLDL برای فعالیت خود نیازمند فسفاتیدیل کولین هستند و در نبود آن چربی و کلسترول در بافت کبد تجمع می‌یابد و باعث آسیب کبدی می‌شود.

در کبد و کلیه از طریق 2 فرایند آنزیمی، کولین به بتائین تبدیل می‌شود. هم‌چنین در غشاء داخلی میتوکندری نیز فرایند مشابهی در جهت تولید بتائین از کولین رخ می‌دهد. بتائین مهمترین فاکتور تامین کننده گروه متیل است.

تبدیل هوموسیستئین به میتونین نیازمند گروه میتل است. کاهش هوموسیستیئن در خون باکاهش رسیک ابتلا به بیماریهای قلبی و عروقی مرتبط است.

لازم به ذکر است که بتائین در تنظیم اسمتیک نیز موثر است که نشان دهنده اهمیت وجود کولین است.

از دیگر وظایف کولین می‌توان به نقش آن در متابولیسم برخی از ویتامین‌ها از قبیل فولات ویتامین B12 و B6 و ریبوفلاوین  اشاره کرد.

علائم کمبود کولین

به دنبال یک مطالعه مداخله‌ای بر روی 57 بزرگسال که رژیم غذایی فاقد کولین دریافت کرده بودند، مشخص شد که در 77 درصد مردان، 80 درصد از زنان یائسه  و 44 درصد از زنان غیر یائسه، کبد چرب، آسیب کبدی و عضلانی ایجاد گردید.

به دلیل ترشح استروژن در زنان غیر یائسه، سنتز فسفاتیدیل کولین از طریق مسیر فسفاتیدیل اتانول آمین N متیل ترانسفراز انجام می‌شود در نتیجه علائم ناشی از کمبود کولین رژیم غذایی کمتر رخ می‌دهد.

کولین فاکتور مهم و اساسی در متابولیسم اسیدهای نوکلئیک، اسیدهای آمینه و تولید گروههای حاوی متیل می‌باشد.

کولین و پیشگیری از بیماری‌ها

بیماری‌های قلبی عروقی (کولین و هوموسیتئین)

بیماری‌های قلبی عروقی (کولین و هوموسیتئین)

تحقیقات علمی بسیاری ثابت کرده‌اند که حتی میزان متوسطی از افزایش سطوح هوموسیستئین خون، ریسک بیماریهای قلبی عروقی را افزایش می‌دهد.

بسیاری از سکته‌های قلبی به دنبال تشکیل پلاک در دیواره‌های عروقی رخ می‌دهند.

سطوح بالای هوموسیتئین، آترواسکلروز و ترومبوژنز را از طریق مکانیسم‌های مرتبط با استرس اکسیداتیو، اختلال در عملکرد اندوتلیال، واکنش‌های التهابی، تشکیل لخته‌های خونی و اختلال در متابولیسم چربی افزایش می‌دهد.

به طور مشخص کولین پیش‌سازسنتز بتائین است.

بتائین از طریق تامین گروه‌های متیل، تبدیل هوموسیستئین به میتونین را از طریق آنزیم بتائین هوموسیستئین متیل ترانسفر عهده‌دار است که خود باعث کاهش همو سیستئین خواهد شد...

منبع: زندگی آنلاین