همسرم اگر من را دوست داشت، علایق من را می دانست!

۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۵

۵۱

یکی از رایج ترین تفکرات در بین همسران جوان این است که اگر همسرم من را دوست دارد، باید علایق و نیاز های من را بشناسد!

همسرم اگر من را دوست داشت، علایق من را می دانست!

همسرم اگر من را دوست داشت، علایق من را می دانست!

پیش از بحث درباره این باور نکته ای را یادآوری می کنم: حتما شما عنوان کتاب «مردان مریخی، زنان ونوسی» را شنیده اید و به خوبی می دانید «مریخ» و «ونوس» نام دو سیاره است. این کتاب و به ویژه عنوان آن  بیانگر این مطلب مهم است که تفاوت بین زنان و مردان آن قدر زیاد و عمیق است که گویی دو موجود متفاوت از دو سیاره کاملا مجزا هستند  و حتی نمی توانند زبان یکدیگر را بفهمند! بنابراین  شما نباید از موجودی که از سیاره ای دیگر آمده است، توقع داشته باشید که با نیاز های شما در زمینه های مختلف آشنا  باشد، آن ها را حدس بزند و برای رفع آن ها اقدام کند!

در این شرایط مهم ترین و مؤثرترین کار این است که ابتدا او را با دنیای خود، ویژگی ها و مسائل مهم آن آشنا کنید، آن هم با بیانی مؤثر و مناسب. این کمال بی انصافی است که از کسی که درباره موضوعی، اطلاعات کافی ندارد، توقع داشته باشیم رفتاری کاملا درست و بدون هرگونه خطایی داشته باشد. طبیعی است که  زنان و مردان تفاوت های بسیار اساسی با هم داشته باشند و هر کدام از منظر خود به اطرافشان و مسائل و موضوعات مختلف نگاه کنند و همین انتظار را از طرف مقابل داشته باشند؛ ولی باید بدانید و واقعا باور کنید که همسرتان نمی داند خواسته و نیاز واقعی شما چیست؟   واقعا آگاهی کافی ندارد و نمی داند بایدچه کاری انجام دهد تا از آزمون شما پیروز بیرون بیاید!

چه خوب است زوجین پیش از هر گونه داوری، ارزیابی و تصمیم گیری، ابتدا درباره ویژگی های عمومی زنان یا مردان و در مرحله بعد درباره ویژگی ها، نیازها و علایق خاص خودشان با همسرشان صحبت کنند و تأثیر رفتار ها و واکنش های او را نسبت به موضوعات خاص، مورد علاقه و یا مواردی که نسبت به آن حساسیت دارند، بیان کنند.   به نظر شما این روش معقول نیست؟

منبع: khorasannews.com