وجود حیات در مریخ

۳۰ شهریور ۱۳۹۵

۱۴

دانشمندان به تازگی شواهدی مبنی بر وجود آب در مریخ را یافتند که امید به وجود داشتن حیات در آن را افزایش داده است.

وجود حیات در مریخ

دانشمندان ناسا با استفاده از ماهواره های کاوشی خود از چندی پیش به دنبال اثبات وجود آب در سیاره سرخ هستند. بنا بر داده های مدارگرد اکتشافی مریخ، دانشمندان به کشفی جدید دست پیدا کردند.

مریخ شناسان با استفاده از داده های ارسالی به وجود دریاچه ای به بزرگی دریاچه تاهو امریکا حدود 2 میلیارد سال پیش در شمال سیاره مریخ دست یافتند.

این یافته جدید احتمال مرطوب بودن مریخ را بیش از پیش قوی می کند.

هدف دانشمندان از کاوش های خود بر روی سیاره مریخ بررسی احتمال وجود حیات در سطح این کره سرخ است.

منبع: yjc.ir