تست هوش: مربع بعدی کدام است؟

۰۲ شهریور ۱۳۹۵

۱۵

با توجه به منطقی که در سری شکل های زیر وجود دارد، گزینه پنجم را بیابید.

تست هوش: مربع بعدی کدام است؟


جواب معما:

گزینه E

همانطور که مشاهده می کنید، با حذف حاشیه مربع ها، به اعداد انگلیسی دست پیدا می کنیم.

تست هوش ریاضی، تست هوش جدید

منبع: ihoosh.ir