16 دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل می شوند

۰۵ مهر ۱۳۹۵

۸

معاون وزیر علوم تحقیقات وفناوری گفت: تاکنون 16 دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل شده اند.

16 دانشگاه به شبکه علمی کشور متصل می شوند

فتح الله مضطر زاده درباره بررسی زیر ساخت های مورد نیاز شبکه علمی کشور افزود: سومین نسل از شبکه علمی کشور در سال گذشته با دستور وزیر علوم تحقیقات وفناوری راه اندازی شد. وی گفت: از طریق این شبکه دانشگاه ها می توانند برای فعالیت های پژوهشی با یکدیگر در ارتباط باشند و از نیازهای علمی و تحقیقاتی یکدیگر مطلع شوند.

اتصال 16 دانشگاه به شبکه علمی کشور

مضطر زاده افزود: براساس برنامه زمانبندی شده در ابتدا موسسات علمی در تهران به این شبکه وصل می شوند که تاکنون 16دانشگاه به این شبکه متصل شدند. وی گفت: پس از موسسات علمی تهران، موسسات پژوهشی و علمی کلان شهرها وبعد مراکز استان ها و در نهایت سایر شهرها به این شبکه متصل می شوند.

مضطر زاده با اشاره به اینکه کار گروهی نیاز به زیر ساخت دارد افزود: شبکه علمی کشور یک زیر ساخت برای فعالیت های تیمی و گروهی را فراهم می سازد.

وی در پایان با اشاره اینکه هم اکنون تلاش وزارت علوم برای حرکت به سمت پژوهش محوری بودن مراکز علمی است، افزود: این کار تدریجی است و این امر طی 2 برنامه 5 ساله محقق می شود.

منبع: آریا