ترفند برجسته سازی لب!

۲۱ اردیبهشت ۱۳۹۵

۶۹

برجسته سازی لب ها یکی از ترفندهای زیبایی در آرایش صورت است. به جای استفاده از مواد شیمیایی برای برجسته کردن لب های تان کافی است از این ترفند ساده آرایشی استفاده کنید.

ترفند برجسته سازی لب!

برجسته سازی لب ها با یک ترفند ساده آرایشی

آموزش برجسته سازی لب با آرایش

منبع: amazing.ir