طبیعت بسیار زیبای نیوزیلند (تصویری)

۲۱ فروردین ۱۳۹۵

۷۳

نیوزیلند شامل دو جزیره است و در جنوب شرقی استرالیا در اقیانوس آرام واقع شده است. نیوزیلند دارای طبیعتی زیبا و بدیع است و تلاش كرده سلامت محیط زیست خودرا حفظ كند. در واقع، طبیعت ملكه این كشور زیبا است.

طبیعت بسیار زیبای نیوزیلند (تصویری)
طبیعت زیبای نیوزلند
طبیعت زیبای نیوزلند
طبیعت زیبای نیوزلند