دکوراسیون یک خانه طبیعی در ایران

۰۴ مرداد ۱۳۹۵

۲۷

همه چیز در خصوص نیازهایی که کارفرما از پروژه داشت مشخص بود؛ یک آپارتمان چهار طبقه مسکونی نه چندان بزرگ که شامل یک سالن انتظار، یک طبقه پارکینگ و یک فضای خدماتی در اولین طبقه می باشد. موقعیت پروژه در کوچه ای نزدیک خیابان دولت تهران است.

دکوراسیون  یک خانه طبیعی در ایران
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

قصد اولیه کارفرمای این پروژه ایجاد واحد هایی به صورت مسکونی بود. در واقع این پروژه اشاره به این مهم دارد که در این منطقه قرار است یک ساختمان مسکونی ساخته شود نه فضایی با هدف تجاری.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

قابل توجه ترین نکته در مورد این پروژه در واقع تعریف کارفرمای آن در نخستین روزهای جلسات با تیم طراحان بود: یک خانه طبیعی.

در واقع، او بر دو نکته کلیدی در مورد پروژه اش تأکید کرد: طبیعت و خانه.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

در گام نخست، تلاش برای توجه بیشتر به چند نکته مهم بود از جمله فضای ورودی، قسمت بندی ها، جداسازی فضای عمومی و خصوصی، فضاهای انسانی و استفاده درست و کافی از هردو چشم انداز جنوبی و شمالی.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

طبقه اول به گونه ای طراحی شده است که راهروهای داخلی بین واحدهای مسکونی و جداسازی بین فضاها را می توان توسعه داد. روح سادگی در سرتاسر واحدها، برخلاف طراحی های اشرافی آپارتمان های تهران، جریان دارد. فضاهای موجود در این ساختمان محیطی دلچسب از « خانه» و «سکونتگاه» را فراهم می کنند.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

وجود سه درخت چنار نزدیک جنب شمالی سایت در این بخش، مهم ترین بخش از توجه ما را مشغول خود کرده است. علیرغم همه مشکلات تحمیل شده به پروژه، برای نگهداری از درختان در سایت، مراقبت از آنها در دستور کار تیم طراحی قرار گرفت و در نتیجه شاخصه اصلی نمای بیرونی ساختمان، در حال حاضر این سه درخت چنار می باشد.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

با توجه به محدودیت هایی که از جانب شهرداری تهران وجود داشت،   مراحل 4 گانه ای در طرح اعمال شد:

سه طبقه نخست از پیاده روی شمالی عقب نشینی کردند تا فضای برای مراقبت از درختان چنار فراهم شود. در طبقه چهارم این عقب نشینی انجام نشد و برای جبران تعادل حجمی در این بنا، قسمتی از فضای طبقه چهارم به فضای بالکن (فضای سبز) تبدیل شد.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

در نتیجه، نمای بیرونی برای دراختیار گرفتن کیفیت و جزئیات ضروری مدیریت شد و درختان در قابی از نمای آجری ساختمان را در آغوش گرفتند. از سوی دیگر، طبقه چهارم (که قرار بود محل سکونت کارفرمای پروژه باشد و اکنون شده است) یک گلخانه روشن در بخش ورودی دارد. دستیابی به این نقطه برای تیم طراحی بسیار مهم بوده است تا بدانجا که آنها در محدوده مقررات حوزه شهرداری کارهای بسیاری انجام دادند.

دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری
دکوراسیون منزل ایرانی/ آپارتمان 120 متری

منبع: وب‌سایت خانه طرح