تست هوش تصویری: کلید متصل به لامپ کدام است؟

۰۷ شهریور ۱۳۹۵

۱۵

فقط با حرکت چشمانتان و حفظ تمرکز لازم، پاسخ را بیابید...

تست هوش تصویری: کلید متصل به لامپ کدام است؟

4 کلید داریم که یکی از آنها در بین انبوهی از سیم های برق، به یک لامپ متصل است. آیا می توانید تنها با حرکت چشمانتان، کلید مربوطه را بیابید؟


پاسخ معما

معمای تصویری, معما با جواب

منبع: ihoosh.ir