آموزش روش ساخت حلقه گل تزئینی

۱۷ تیر ۱۳۹۵

۱۴۹

در این فصل که همه جا پر از گل های زیبا و دوست داشتنی است، شاید درست کردن حلقه گل و نصب آن بالای در خانه ایده بدی نباشد.

آموزش روش ساخت حلقه گل  تزئینی

لوازم کار

-  1 عدد حلقه گل از چوب درخت مو (قطر آن را می توانید به دلخواه انتخاب کنید و البته در اینجا حلقه ای به قطر 46 سانتی متر استفاده شده است.)

-  گل صدتومانی ابریشمی (سه عدد، البته بنا به سلیقه تان می توانید تعداد گل ها را تعیین کنید.)

-  یک دسته از گل های وحشی و برگ های سبز

-  سیم گلسازی و سیم چین

تصویر 1

روش ساخت حلقه گل

ساقه های بلند برگ و گل های وحشی برای ساخت حلقه گل و قرار دادن گل ها به روی آنها بسیار ایده آل هستند. برای شروع، ساقه های گل های وحشی را کنار هم گذاشته و با سیم گلسازی محکم ببندید 

تصویر 2

به همین ترتیب، از این گل های وحشی چند دسته گل درست کنید و سپس با استفاده از سیم گلسازی به روی حلقه چوبی متصل نمایید. مراقب باشید که دسته گل های وحشی به روی حلقه و با زاویه به یک جهت قرار گیرند 

تصویر 3

سپس، یک دسته گل را درست مانند قبلی اما در جهت مخالف و قرینه آن، روی حلقه بگذارید 

تصویر 4

این کار را با تمام دسته گل ها انجام دهید تا تمامی آنها مانند تصویر 5 به روی حلقه قرار بگیرند. سپس سیم اضافی را با کمک سیم چین بچینید.

تصویر 5

اکنون موقع اضافه کردن گل ها به روی حلقه است. بیشتر ساقه گل را تا حدود 3 سانتی متری گل چیده و دور قسمت باقی مانده سیم را بچینید 

تصویر 6

سپس گل را روی مرکز حلقه چوبی گذاشته و با سیمی که دور ساقه آن بسته اید، گل را محکم سرجای خود نگهدارید 

تصویر 7

همین کار را برای دو گل دیگر، تکرار کنید و هر کدام از آن گل ها را در دوطرف گل اول قرار دهید.

سپس چند برگ پهن- بنا به سلیقه خودتان از هرنوع برگ پهنی که دوست دارید می توانید استفاده کنید- را از ساقه جدا کرده و درست مانند گل ها، به دور ساقه ها، با سیم گلسازی پیچانده و سپس روی حلقه چوبی و زیر گل ها متصل کنید 

تصویر 8

می توانید برای زیباتر شدن حلقه گل تان از انواع گل های وحشی زیبا استفاده کنید 

تصویر 9

پس از قرار دادن تمام گل های وحشی و برگ ها زیر گل های صدتومانی به حلقه گل زیبایی دست می یابید 

تصویر 10

منبع: زندگی آنلاین