خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

۱۹ مرداد ۱۳۹۵

۳۰

ایده ی این ساختمان، در جهت گسترش مساحت آپارتمان ها به وسیله ی بالکن بود. بالکن هایی وسیع که حداقل 50% از مساحت آپارتمان را شامل می شدند. با قیمت بسیار زیاد: 1350 یورو به ازای هر متر مربع

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

در این پروژه، تمام جنبه های سازه ای و معماری در جهت ارزش های عملکردی و ارزیابی اقتصادی شان در نظر گرفته شده اند.

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

نما، دارای موج های سینوسی متناوب است که در جهت استفاده ی حداکثری از نور خورشید، با عمق کنسول 3.20 متری در نظر گرفته شده است.

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی
خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی
خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

به همین خاطر، جلوی هرکدام از اتاق های نشیمن، وسعت بالکن حداکثر است و جلوی اتاق خواب ها یا اتاق های دیگر، این وسعت کاهش پیدا می کند. (مطابق تصویر)

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

طراحی نمای ساختمان به شکلی است که خانه ها، طبقه به طبقه به صورت تناوبی تغییر می کنند تا هرگز روی اتاق های نشیمن (کنسول های) خانه ی طبقه پایینی شان قرار نگیرند.

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی
خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی
خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

با وجود ابعاد وسیع بالکن ها، هیچ ارتباطی بین واحد ها از طریق بالکن هایشان دیده نمی شود و آنها به وسیله ی یک دیوار سبز رنگ از هم جدا هستند.

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

کیفیت بالای این محل، فرصتی را برای دوباره فکر کردن در رابطه با خلق یک ارتباط بین منظر و الگوهای سکونت ارائه می دهد.

خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی
خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی
خلاقیت در طراحی نمای ساختمان مسکونی

نام پروژه: طراحی نمای ساختمان مدرن

معماران: ECDM

موقعیت: خیابان ژنرال مالرت جوینویل، آرکویل 94110، پاریس، فرانسه

معماران مسئول: امانوئل کمبرل، دومینیک مارک

مشتری: نکسیتی

مساحت: 9600 متر مربع

سال پروژه: 2014

عکاسان: بنویت فوژیرول

منبع: وب‌سایت خانه طرح