آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!

۱۲ شهریور ۱۳۹۵

۱۰

نوردلینگن، شهر آلمانی که در گودال حاصل از برخورد شهاب سنگ بنا شده است.

آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!

در مرکز شهر نوردلینگن، گودال کم عمقی وجود  دارد که مردم این شهر بر این باور بودند که دهانه ی آتشفشانی خاموش است. ولی در سال 1960 دانشمندان آمریکایی با تحقیقات فراوان توانستند ثابت کنند که این گودال، بدلیل برخورد شهاب سنگ با زمین بوجود آمده است.

این دانشمندان پس از بازدید از کلیسای شهر نوردلینگن، پی بردند که دیوارهای این کلیسا از سنگ هایی که تحت فشار زیاد بوجود آمده اند، ساخته شده است. نام این سنگ ها که کوارتز نام دارد، لذا بیشتر در برخورد شهاب سنگ با زمین می توان این سنگ ها را کشف کرد.

آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!
آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!
آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!
آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!
آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!
آشنا شوید با شهرزیبایی که حاصل برخورد شهاب سنگ به زمین است!

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان