خواستگاری در المپیک 2016

۲۵ مرداد ۱۳۹۵

۱۰۰

ورزشکار چینی بعد از رسیدن به مدال نقره المپیک 2016، روی سکوی مدال ها زندگی مشترک خود را شروع کرد.

خواستگاری در المپیک 2016

در رقابت های شیرجه المپیک 2016 ریو، هه ژی (He Zi) ورزشکار چینی که در لندن توانسته بود به مدال طلا برسد، این بار مغلوب ورزشکار دیگری از کشور چین شد تا به مدال نقره بسنده کند.

او البته روی سکوی مدال ها در حالی که ناراحت بود، با خواستگار روبرو شد که یک حلقه و یک شاخه گل به او داد و از این ورزشکار جلوی چشم هواداران خواستگاری کرد که در نهایت با پاسخ مثبت ورزشکار چینی روبرو شد.

خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 2016

عکس خواستگاری روی سکوی مدال های المپیک 2016

منبع: isna.ir