مدلهای زیبای تزیین هندوانه به شکل پیتزا

۱۲ تیر ۱۳۹۵

۹۱

سفره افطار میهمانان تان را با پیتزاهای هندوانه ای غافلگیر کنید!!

مدلهای زیبای تزیین هندوانه به شکل پیتزا

پیتزاهای میوه ای معروف شده است.   هندوانه  در بیشتر مناطق دنیا کاشته می شود و در اغلب نواحی کشورما به وفور در نژادهای مرغوب و متنوعی کشت و پرورش داده می شود.

هندوانه گیاهی است یکساله و یک پایه ساقه آن خزنده و پیچک دارد و برگهای آن پهن با بریدگیهای عمیق می باشد. گلهای آن کوچک و زردرنگ است. میوه آن رگدار یا دراز. پوست آن سبز رنگ و داخل آن قرمز می باشد. تخمه  هندوانه  بر حسب انواع مختلف آن ممکن است سیاه، قرمز، سفید و یا زرد باشد.

هندوانه  از میوه های مخصوص فصل تابستان است که در سایر فصول هم وجود دارد.

تمامی این پیتزاها با هندوانه، انواع میوه، سبزی و پنیر درست شده شده اند.

تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر
تزیین هندوانه به شکل پیتزا+تصاویر

منبع: تبیان