آرایش مرحله به مرحله چشمان خمار

۲۹ اسفند ۱۳۹۴

۹۲

چشمان خمار، نیاز به آرایشی متفاوت از چشمان دیگر دارد، چرا که دارای زاویه‌ی خارجی متمایزی نسبت به سایر است. انجام آرایش بر روی چشمان درشت یا کوچک تفاوتی ندارد چرا که هر دو دارای یک نوع نگاه زیبا و سحرانگیز اند.

آرایش مرحله به مرحله چشمان خمار

1. با استفاده از مداد مشکی، خطی از وسط پلک بالایی تا انتهای گوشه‌ی خارجی چشم بکشید.

1

2. زاویه‌ی خارجی چشم را سایه‌ی مشکی براق بزنید و با خطی که کشیده‌اید، خوب ترکیب کنید.

2

3. یک لایه از سایه‌ی صورتی رنگ براق، از ابتدای گوشه‌ی داخلی چشم تا مرز سایه‌ی سیاهی که زده بودید بمالید، و تا گوشه‌ی خارجی چشم ادامه دهید. دقت کنید که دو رنگ با هم ترکیب نشوند.

3

4. توسط قلم‌موی باریکی، خطی از سایه چشم مشکی بر روی پلک پایینی بزنید و تا گوشه‌ی خارجی، به موازات سایه‌ی پلک بالایی ادامه دهید.

4

5. کمی سایه‌ی صدفی براق، روی گوشه‌ی درونی چشم بمالید.

5

6. با مداد سفید، خطی داخل چشم بکشید و تا انتهای سایه‌ی مشکی آن را ادامه دهید.

6

7. دو لایه ریمل روی مژه های بالا و پایین بزنید.

7

تمام شد!

منبع: مجله تناسب اندام (fitnessmagazine.ir)