بزرگترین آینه طبیعی دنیا (تصویری)

۲۰ دی ۱۳۹۴

۹۴

Salar de Uyuni بزرگترین سطح نمکی دنیا با 4,085 مایل مربع در جنوب غربی بولیوی واقع شده است. باورش سخته که همچین مکانی روی زمین وجود داره.

بزرگترین آینه طبیعی دنیا (تصویری)
بزرگترین آینه طبیعی دنیا (تصویری)
بزرگترین آینه طبیعی دنیا (تصویری)