واکنش های متفاوت برای نحوه نوشتن نام لئوناردو دی کاپریو!

۱۹ اردیبهشت ۱۳۹۵

۷۲

گویا نحوه نوشتن نام لئوناردو دی کاپریو توسط مهناز افشار, با واکنش های متفاوتی از سوی کاربران فضای مجازی روبرو شده است.

واکنش های متفاوت برای نحوه نوشتن نام لئوناردو دی کاپریو!

نوشته مهناز افشار درباره نام لئوناردو دی کاپریو

بعد از پست اینستاگرامی لئوناردو دی کاپریو در واکنش به از بین رفتن دریاچه ارومیه و جلب توجه کاربران فضای مجازی، این صفحه با هجوم کاربران ایرانی مواجه شد که بعضا شاهد کامنت های طنزی بودیم و از آنجا که بسیاری از کاربران علت قرار گرفتن این پست در صفحه دی کاپریو را نمی دانستند، بسیاری از کامنت ها بی ربط با موضوع بوده و یا متاسفانه برخی از آنها نیز دارای ادبیات توهین آمیزشد.

اما بعد از دی کاپریو,   مهناز افشار  بازیگر سینما نیز در پست توئیتری و در واکنش به هشدار دی کاپریو از مسئولین خواسته توجه بیشتری به این دریاچه کنند که البته این پست ظاهرا برای افشار درد سر شد و تلفظ صحیح نام "دی کاپریو" موجب واکنش برخی کاربران شده که مهناز افشار اینگونه پاسخ داد:

نام صحیح دی کاپریو!؟

نام صحیح دی کاپریو!؟
نوشتن نام دی کاپریو به شکل دی کپریو

منبع: yjc.ir