معمای مداد رنگی

۰۱ شهریور ۱۳۹۵

۲۵

6 عدد مداد رنگی موجود است که هر کدام از آنها دو مداد رنگی دیگر را لمس میکنند و در تماس با یکدیگرند..

معمای مداد رنگی

معما اینجاست که شما باید این 6 مداد رنگی را به گونه ای بچینید که هر کدام از مداد ها با 5 مداد دیگر در تماس باشد.


جواب معما:

چیستان و معما, معما با جواب

منبع: بیتوته