چه عواملی در بروز فرزند سالاری در خانواده ها موثرند؟

۱۱ شهریور ۱۳۹۵

۱۲

چگونه در یک خانواده پدیده فرزندسالاری به وجود می آید چه عواملی در بروز این رفتارها توسط اولاد نسبت به پدر و مادر تاثیرگذار هستند.

چه عواملی در بروز فرزند سالاری در خانواده ها موثرند؟

روانشناسان معتقدند توجه بیش ازحد به خواسته های فرزندان، رعایت نکردن احترام زن و شوهر نسبت به هم، کمبود تحصیلات و سواد والدین و دیگر موارد مختلف می توانند زمینه ساز فرزندسالاری در خانواده شوند.

بی  گمان فرزندسالاری پدیده ای است نوظهور و از محصولات تمدن جدید و جوامع توسعه یافته و یا درحال رشد به شمارمی رود به همین دلیل مشکل بتوان برای آن پیشینه ای عمومی و رایج جستجو کرد. زیرا فرزندسالاری برآیند فرهنگی و اجتماعی این گونه جوامع است که پیش از این با این گستردگی، سابقه ای نداشته است بنابراین پیش ازپرداختن به آثار فرزند سالاری ناگزیریم، به برخی ریشه‌های مهم این پدیده در سطح خانواده، اشاره کنیم.

نابرابری سطح تحصیلات والدین با فرزندان

در بین مردم کشورهای درحال رشد، معمولا پدران و مادران یا بی سواد و یا کم سواداند، درحالی که به اقتضای توسعه و بروز اوضاع جدید، فرزندان آنها با شتاب، رویکرد به تحصیلات عالی و ارتقای معلومات و اطلاعات خود دارند، درنتیجه فرزندان با تکیه بر دانش بیشترشان، پدر و مادرها و نظرات آنان را چیزی به حساب نمی آورند و آنها نیز با توجه به معلومات اندکشان، تاب و مقاومت در برابر فرزندان تحصیلکرده خویش را رفته رفته از دست می دهند و یا اینکه اساسا خود آنها چون فرزندانشان را آگاه تر و زمان شناس تر از خود می دانند در برابر خواست و امیال آنان تسلیم خواهند بود. برآمد هر یک از این دو، چیزی جز فرزندسالاری نیست.

کم رنگ بودن آموزه‌ها ی دینی

از آموزه‌های مهم دین این است که باید درهرحال، احترام والدین را پاس داشت و از آزار و اذیت آنان پرهیز کرد و درحدود دین از دستورات و خواسته‌های آنان پیروی کرد. اگر فضای حاکم بر محیط خانواده از سلامت دینی و اعتقادی برخوردار نباشد و بی بند و باری و گناه درآن رایج باشد، نه چنین انگیزه ای در فرزندان وجود دارد و نه والدین توانایی کنترل اخلاقی و تربیتی آنان را خواهند داشت و بدترین نوع فرزندسالاری در چنین زندگی ایی حاکم است.

پدر و مادر بی هیچ واهمه ای، با میل و رغبت، عنان اختیار خود را به دست فرزندان فاسد خویش سپرده که به هر سو آنان را بکشانند تسلیم آنها هستند و چون تربیت دینی ندیده اند، پاس حرمت والدین را نیز نخواهند داشت، به ویژه اگر زمانی آنها بخواهند در برابر خواسته ای از فرزندان خود بایستند، با بدترین نوع برخورد و توهین و حتی ضرب و شتم، از سوی آنان مواجه خواهند شد.

توجه بیش ازحد به خواسته‌ها ومطالبات اولاد

موارد زمینه ساز فرزند سالاری

این کار نیز به طور شایع و رایج آن، پدیده ای نوظهور است که والدین نسبت به برآوردن مطالبات و امیال فرزندان خود زیاده روی و افراط کنند، گرچه این گونه خواسته‌ها غیر منطقی، بلندپروازانه و فراتر از توانایی و بنیه مالی خانواده و یا حتی بیرون از مرزها و حدود قانونی و دینی باشد. بدیهی است در پیش گرفتن چنین شیوه ای به تدریج به فرزندسالاری و تحکم اولاد بر والدین خواهد انجامید.

ضعف اخلاقی دردرون خانواده

نزاع‌ها و مشاجره‌های خانوادگی و بی توجهی زن و شوهر نسبت به جهات ومسایل اخلاقی بین یکدیگر و بی احترامی آنان به یکدیگر، به ویژه درحضور فرزندان، به شدت حرمت و شخصیت آن دو را در نظر آنان خوار و بی مقدارخواهد کرد و به جایگاه و اعتبارهریک ازآن دو آسیب و لطمه جدی وارد می کند.

وقتی چنین اتفاقی بیفتد اولین ثمره تلخی که از آن به بارمی نشیند بی توجهی فرزندان نسبت به نظرات و مدیریت والدین و شانه خالی کردن از اجرای دستورات آنها است.

برخی فکر می کنند برای حفظ موقعیت خود نزد فرزندان باید طرف دیگر را از نظر آنان بیندازند و او را تحقیر کنند، غافل از اینکه درچنین فضایی هیچ یک سودی نخواهد برد. چون او نیز به نوبه خود سعی خواهد کرد از خویش واکنش نشان داده و به مقابله به مثل بپردازد، گذشته از اینکه چون فرزندان به هر یک از پدر و مادر خود علاقه دارند اگر ببینند که از سوی هر یک از آن دو نسبت به دیگری در حضورشان آزار و اهانتی وارد می شود.

بر خلاف تصور فرد توهین کننده که به خاطر حفظ موقعیت خود نزد فرزندان دست به این کار می زند، کینه او را ناخودآگاه به دل می گیرند و پیداست در این صورت متضرر واقعی مجموعه خانواده خواهد بود. فرزندان نیز پس از این اعتنایی به نظرات و سخنان والدین خود نخواهند داشت زیرا مدیریت کسی نزد دیگری وقتی پذیرفته می شود که در نظر او دارای اعتبار و شخصیت قابل احترامی باشد...

منبع: وب‌سایت زندگی آنلاین